Městská Knihovna Hořice

Ladakh, Zanskar

Datum: 31. 1. 2018 v 9.59

Městská knihovna Hořice a Odbor KČT Hořice zvou na cestopisnou přednášku Radky Tkáčikové LADAKH, ZANSKAR.

Nejzápadnější výspa tibetského buddhismu se nazývá malý Tibet a náleží kulturně, nábožensky a i geograficky do Tibetu. Tím, že je na území Indie, unikla plenění čínských vojsk a zachovala kláštery v původní podobě s rituály čamovými tanci mnichy v maskách, meditacemi se kterými Vás seznámím slovem i obrazem. Nejvyšší silniční sedlo na světě, suché údolí Nubry s písečnými dunami, nomádské oblasti u jezera u jezera Tsomori či slaného jezera Tsokar. Průstup Zanskarem s izolovanými vesničkami a Čechy postavenou sluneční školou, sjetí řeky Zanskar…

více na http://tkacikova.cz/

Ladack