Městská Knihovna Hořice

O nás

půjčovnavolný výběr

Městská knihovna Hořice je veřejná knihovna s univerzálními fondy a službami. Jejím posláním je veškerou svojí činností, systematickým budováním knihovního fondu, jeho aktivním využíváním a další knihovnickou, bibliografickou a informační činností přispívat k rozvoji kultury, vzdělávání, výchovy a ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů. Jejím zřizovatelem je Město Hořice.

Pracovníci:

  • vedoucí — Stanislava Najmanová
  • knihovnice v půjčovně pro dospělé — Hana Škvrnová, Mgr. Marie Plášilová
  • knihovnice dětského oddělení — Stanislava Najmanová, Irena Burešová
  • knihovnice v odd. zpracování fonduMgr. Marie Plášilová
  • uklízečkaDana Mádlová