Městská Knihovna Hořice

Ceník

Registrační poplatky

Dospělí

100 Kč

Děti

50 Kč

Sankční poplatky

upomínky

dospělí

děti

1. upomínka

15 Kč

10 Kč

2. upomínka

50 Kč

30 Kč

3. upomínka

80 Kč

60 Kč

doporučený dopis

100 Kč

100 Kč

  • Ztráta čtenářské legitimace 5 Kč
  • Poškození obalu nebo čárového kódu 10 Kč

Ztráta vypůjčeného dokumentu

Čtenář /instituce/ je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo zanedbáním povinností / podle občanského zákoníku č.70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, 442. odst.2, kde se praví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. Při poškození nebo ztrátě díla, půjčeného mimo budovu, se požadují tyto formy náhrady:

  • uvedení do původního stavu

  • dodání kopie / ztraceného, zničeného / díla

  • dodání jiného vydání díla

  • finanční náhrada

Výše finanční náhrady může být stanovena až do částky ceny fotokopie daného dokumentu.

Poplatky za služby

Meziknihovní výpůjční služba

70 Kč (za 1knihu + 5Kč za každou další)

Rezervace knih

10 Kč

Pronájem přednáškové místnosti

100 Kč/hod

Kopírování

strana A4 jednostranně

2 Kč

strana A4 oboustranně

3 Kč


 

 

Výstupy z tiskárny

Strana A4 jednostranně černobíle

2 Kč

Strana A4 oboustraně černobíle
 3Kč