Městská Knihovna Hořice

Podmínky studia

Všeobecné podmínky studia — účastník VU3V

Senior je na základě své písemné přihlášky registrovaný pouze v jednom konzultačním středisku (KS). Zúčastňuje se pravidelných přednášek a dodržuje daná pravidla KS.

Svůj zájem o studium dokládá účastí na přednáškách, aktivní účastí při diskuzích k přednáškám a vypracováním jak společných dílčích testů, tak i samostatného testu po každé přednášce a včetně celkového závěrečného testu. Po ukončení každého semestru obdrží senior Pamětní list a po ukončení 6 semestrů (nezáleží na délce studia — studium může být ze zdravotních či rodinných důvodů přerušeno) obdrží účastník „Osvědčení o absolvování“ Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze.

Bude-li mít senior zájem o dalším studiu, může pokračovat ve svém KS studiu dalšími zvolenými tématy.

 

Podmínky přijetí seniora ke studiu

Kdo může studovat:

  • osoby se statutem důchodce
  • invalidní důchodce bez rozdílu věku

 

Podmínky studia:

  • vyplněná a KS potvrzená přihláška
  • zaplacený studijní poplatek