Městská Knihovna Hořice

Služby


 • půjčování knih a časopisů
 • čítárna
 • meziknihovní výpůjční služba
 • připojení na internet
 • bibliograficko-informační služba
 • kopírování textů z materiálů knihovny
 • půjčování zvukových nosičů pro zrakově postižené občany
 • přednášky, besedy a další akce pro veřejnost
 • lekce knihovnického minima pro základní a střední školy
 • literární besedy pro žáky ZŠ
 • pronájem přednáškové místnosti